Túi nhôm bạc sữa

Sản xuất túi nhôm bạc sữa, túi nhôm không in ép 3 biên,Túi nhôm bạc mờ, Túi nhôm màu chất...