Nông sản Việt “rộng cửa” ra thế giới khi hội nhập TPP

Nhiều thành viên TPP là những thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam. Những thị trường này...