Đau đầu với giá giấy tăng chóng mặt trong các tháng đầu năm 2018

Sau khi tăng nóng hơn 20%, giá các loại giấy (giấy in, giấy viết, giấy bao bì) tiếp tục tăng...