In offset là gì ? Và kỹ thuật in offset

In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các...